Sabtu, 08 Juli 2017

Nilai praktek transmisi reg smt 4

Nilai praktek = (10 - waktu praktek)  x 10.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar